Inovačné workshopy pre podnikateľov aj na medzinárodnom veľtrhu SlovakiaTech 2019
7.10.2019

Národný projekt inovujme.sk je už po druhýkrát súčasťou medzinárodnej odbornej konferencie a prezentačného veľtrhu SlovakiaTech 2019. Počas troch dní od 8. do 10. októbra 2019 do košických Kasární Kulturpark prinesie štyri typy odborného programu. Cieľom všetkých aktivít je zvýšiť povedomie o inováciách v spoločnosti.

Vo workshopovom pavilóne Foxtrot lektori národného projektu zrealizujú vždy predpoludním inovačný workshop pre stredné školy. Popoludní budú mať možnosť zažiť vzdelávací program aj podniky a široká verejnosť. Ukážka inovačného workshopu pre podnikateľov čaká na návštevníkov v stredu 9. a štvrtok 10. 10. vždy od 16.00 do 17.30 hod.

Národný projekt inovujme.sk bude mať svoje zastúpenie aj v priestoroch prezentačného veľtrhu. Počas všetkých troch dní budú jeho konzultanti z celého Slovenska informovať účastníkov o možnostiach poradenstva vo forme inovačného workshopu pre podniky. Podrobne vysvetlia podmienky a spôsob prihlásenia sa naň.

Zástupca inovujme.sk Tomáš Varadínek vo svojej prezentácii v programe StoryStage zdôrazní dôležitosť inovácií pre slovenské podniky. „Ponúkame podnikateľom možnosť bezplatného vzdelávania svojich zamestnancov. Prostredníctvom ich vlastných originálnych nápadov pomôžeme firmám rásť,“ hovorí Tomáš Varadínek o téme svojej prezentácie.

Posledným zapojením národného projektu do podujatia je vytvorenie prvého obrazu na Slovensku, ktorý nakreslí technické robotické rameno. Proces perokresby si počas všetkých troch dní konferencie SlovakiaTech budú môcť návštevníci pozrieť vo foyer košického Kulturparku. Priemyselný robot ABB IRB 4600 priamo na podujatí nakreslí obraz, ktorý si jeden z účastníkov konferencie odnesie domov. Národný projekt inovujme.sk túto inštaláciu zabezpečuje v spolupráci so spoločnosťou ABB a Národným centrom robotiky FEI STU.

SlovakiaTech 2019 je medzinárodná odborná konferencia a prezentačný veľtrh firiem so zameraním na vedu, výskum a inovácie v priemysle a priemyselných technológiách, energetike, logistike a v oblasti životného prostredia. Podujatie je určené pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a inovatívnych firiem, zástupcov verejnej správy, univerzít, vysokých škôl, vedy a výskumu.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA