Smart riešenia pre slovenské mestá predstaví konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities
26.1.2018

Kvalitnejší život pre obyvateľov mesta pomocou moderných technológii – to je koncept inteligentných miest, ktorému je venovaná konferencia Slovensko na ceste k Smart Cities. Uskutoční sa vo štvrtok 1. februára v Bratislave pod taktovkou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a občianskeho združenia Smart Cities Klub, v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako aj so Združením miest a obcí Slovenska.

Po tom, čo moderné technológie kompletne zmenili naše pracoviská a domovy, je na čase, aby sa premietli aj do fungovania miest a obcí. Ľudia musia pocítiť výhody technického rozvoja v každodennom živote, či už v oblasti internetu vecí, verejnej mestskej dopravy, modernejšieho vodného hospodárstva, alebo efektívnejšieho vykurovania či osvetľovania budov,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Témami konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities budú efektívne riadenie dopravy, udržateľná spotreba energie, zdravé životné prostredie či inovatívne využívanie informačných technológií. Vystúpi na nej viac než 30 odborníkov z domova aj zo sveta, ktorí predstavia zástupcom samospráv princípy inteligentného mesta a možnosti smart riešení.

Slovenské mestá a obce si osvojujú jednotlivé zložky Smart Cities len pomaly, no niektoré už urobili prvé významné kroky. Svoje riešenia v odpadovom hospodárstve predstaví primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal. Ďalšími mestami, ktoré názorne predvedú aplikovanie konceptu, budú aj Šaľa alebo Poprad so svojimi riešeniami v oblasti mobility a energetiky.

Účastníci konferencie budú mať možnosť dozvedieť sa, ako je Slovensko pripravené čeliť novým výzvam a ako na ne reagujú jednotlivé ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy. Generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán ÚPVII Denisa Žiláková predstaví základnú koordináciu podpory pre samosprávy. Generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová bude prezentovať podporu Smart Cities v oblasti životného prostredia, výskumu a inovácií. O možnostiach financovania bude informovať František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Zahraniční partneri ponúknu predstaviteľom slovenských miest svoje skúsenosti. Prezentáciu „Krajina zelene“ predstaví Anne Vestergaard Andersen z dánskej organizácie State of Green. O „otvorenom“ meste Bristol povie Barney Smith z Veľkej Británie, generálny riaditeľ spoločnosti Bristol is Open. Našim primátorom však pomôžu aj skúsenosti od najbližších susedov, experti na smart riešenia z Česka a Maďarska.

Lokálni či inštitucionálni investori sú otvorení novým riešeniam pre mestá, najmä ak podnikajú v regióne. Spoluorganizátorom konferencie je Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu inovujme.sk, ktorý agentúra realizuje. Financovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Kompletný program konferencie si môžete stiahnuť tu.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA