Slovensko na Novej hodvábnej ceste
8.1.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci tretej podaktivity národného projektu inovujme.sk zrealizovala analýzu dlhodobých implikácií pre inovačný ekosystém a možností zapojenia Slovenskej republiky do čínskej geo-ekonomickej iniciatívy Nová hodvábna cesta.

Čína v roku 2007, na prahu globálnej ekonomickej krízy, ktorá na takmer tri roky uvrhla takmer celý svet na pokraj recesie, vycítila jedinečnú šancu na posilnenie svojej pozície na globálnom trhu a začala projekt Novej hodvábnej cesty. Európa hrá v jej plánoch významné miesto. V roku 2016 časť európskych krajín spolu s Čínou predstavili takzvanú iniciatívu 16+1, čo je platforma pre spoluprácu Číny s krajinami strednej a východnej Európy. Dnes je tento formát rozšírený na 17+1, keďže sa doň okrem stredoeurópskych a východoeurópskych krajín zapojilo aj Grécko.

Slovensko podpísalo s Čínou v novembri 2015 rámcové Memorandum o porozumení a pozornosť tomuto projektu venuje aj Koncepcia rozvoja hospodárskych vzťahov s Čínou, ktorú v roku 2017 predstavila slovenská vláda. V septembri 2017 následne vláda pripojila ku koncepcii aj akčný plán.

Možné dopady na slovenský inovačný systém prezentuje dokument Iniciatíva Nová hodvábna cesta a jej význam pre inovačný ekosystém Slovenska. Pripravila ho SIEA v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky v spolupráci s odborníkom na medzinárodné vzťahy a sinológom Dr. Petrom Ondrisom.

Na stiahnutie sú k dispozícii:

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA