Inovujme.sk pozýva na bratislavský Smart Cities Workshop
8.11.2019

Konkurencieschopnosť miest, obcí a podnikateľských subjektov v rámci agendy Smart Cities bude hlavnou témou workshopu, ktorý pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Ide o jeden z výsledkov spoločného projektu SR a OECD s názvom Koncept Smart Cities ako nástroj udržateľného rozvoja slovenských miest. Podujatie sa uskutoční 25. novembra 2019 v Hoteli Bôrik v Bratislave.

Workshop, ktorý bude koncom novembra hostiť hlavné mesto Slovenska, je primárne zameraný na mentoring a koučing venovaný obom cieľovým skupinám agendy Smart Cities. „Cieľom je priniesť exkluzívne know-how pre mestá a podnikateľov, ktoré môžu priniesť novú úroveň zrelosti nápadov v rámci agendy Smart Cities,“ upresnila generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Toto podujatie by malo priniesť zvýšenie konkurencieschopnosti u aktérov agendy Smart Cities, a to najmä vo vzťahu k odbornej kredibilite speakrov a mentorov zo zahraničia.

Procesná pripravenosť na implementáciu témy Smart Cities na strane miest je veľkou témou. V čase absentujúcej roly národného koordinátora témy na centrálnej úrovni, v čase chýbajúcich Smart City špecialistov v mestách a na úrovni krajov, prinášame pre zástupcov miest a obcí možnosť rýchleho mentoringu smerom na zrelosť ich procesov. Podnikatelia budú mať možnosť svoje projekty prekonzultovať s významným expertom a položiť si otázku o potenciáli rozvoja ich projektov nielen na Slovensku ale aj v medzinárodnom kontexte,“ dodala M. Letašiová. Pripravované podujatie predstavuje štart možnej dlhodobej spolupráce s OECD, ktorá sa téme Smart Cities začala venovať na globálnej úrovni. „Prenos know-how, expertízy a najmä dát je to, čo v spolupráci s OECD budeme hľadať,“ konštatuje M. Letašiová.

Na projekte sa okrem MH SR a OECD bude podieľať viacero partnerov. Z hľadiska výskumu v téme Smart Cities sa partnerom rezortu hospodárstva stala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, inovačným partnerom je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Všetky dostupné informácie o speakroch a mentoroch podujatia, ako aj o programe budú zverejnené na webovom sídle podujatia http://smartcities.fsvucm.sk/ a na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn a Twitter.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA