Inovujme.sk na londýnskej konferencii Smart Summit
26.9.2017

Projekt inovujme.sk mal svoje zastúpenie na treťom ročníku podujatia Smart Summit, ktorý sa konal v dňoch 19. až 20. septembra 2017 v Londýne. Účasť na konferenciách doma a v zahraničí je jednou z aktivít, ktorá zástupcom projektu pomáha získať cenné skúsenosti. Tie potom môžu pretaviť do praxe pri tvorbe programu a organizácii svojich vlastných podujatí.

Ústrednou témou podujatia bolo „smart“, pozostávalo z piatich blokov – smart cities, smart home, smart utilities, smart insurance a smart retail. Súčasťou konferencie bola aj výstava technológií firiem pre implementáciu smart cities. Celé podujatie bolo veľmi dynamické, striedali sa 30-minútové moderované diskusie s tromi rečníkmi a 15-minútové prezentácie jednotlivcov na rôzne inovatívne témy.

Najdiskutovanejšími otázkami, ktorým čelia všetci zapojené strany pri implementácií smart cities, boli forma zaistenia ochrany citlivých údajov občanov a pripravovaná smernica EÚ o ochrane údajov, zmena pohľadu obyvateľov na „vlastníctvo“ a jeho nahrádzanie zdieľanými službami, akými sú už dnes Uber či Airbnb. Ako nutnosť sa v súčasnosti javí zapojenie občanov do rozhodovania o ich meste budúcnosti a zaistenie interoperability smart cities platforiem jednotlivých miest.

Zistili sme, že pojmy, ako internet vecí a dáta už nie sú v kurze. Nahradili ich úzkopásmový internet vecí a umelá inteligencia. Tieto spojenia už sú vďaka konferencii Smart Summit v slovnej zásobe zástupcov národného projektu inovujme.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA