Stredoškoláci z Humenného navrhovali inovácie v meste
19.2.2019

Na workshopoch, ktoré sa konali 6. februára 2019, lektori národného projektu zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vysvetlili princípy techniky kreatívneho myslenia. Generovanie nápadov si následne študenti vyskúšali na úlohách z praxe.

Študenti zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom na workshope odporúčali renovovať mestské pamiatky, zlepšiť hromadnú mestskú a prímestskú hromadnú dopravu a vybudovať cyklotrasy, ktoré by rozšírili aj možnosti športu a rekreačnej turistiky v okolí. Z podujatí by privítali deň bez áut, ale aj mestský beh a viac festivalov, ktoré by prilákali viac návštevníkov. „Študentské návrhy na zatraktívnenie mesta boli veľmi inšpirujúce a majú určite potenciál pre realizáciu. Vďaka nim by sa naše mesto určite stalo lákavejším nielen pre miestnych, ale aj pre turistov," uviedol riaditeľ SOŠ polytechnickej v Humennom Anton Švelta.

Študenti Strednej zdravotníckej školy v Humennom dostali úlohu pripraviť návrhy, ako využiť školskú predzáhradku. Najkomplexnejším nápadom bolo vytvorenie mini botanickej záhrady, kde by boli kvety a ovocné stromy. Ďalší navrhli v predzáhradke vybudovať jazierko, altánok, lavičky a kŕmidlá pre vtáky. „Budem rada, ak sa nám podarí spolu s našimi študentmi nápady zhmotniť a oživiť okolie školy," prezradila riaditeľka SZŠ Marcela Griščíková.

Inovačné workshopy sú jednou z činností národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA