Študenti priniesli množstvo riešení na zlepšenie vyučovacieho procesu
28.10.2022

Študenti Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku, Gymnázia v Kráľovskom Chlmci a Gymnázia v Detve navrhli počas workshopu organizovaného v rámci projektu inovujme.sk množstvo riešení, ktoré by zatraktívnili ich štúdium na školách.

Lektori Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa stretli so študentmi škôl v Pribeníku, Kráľovskom Chlmci a Detve v dňoch 4. – 6. októbra 2022. V prvej časti inovačného workshopu sa študenti zoznámili s pojmami z oblasti inovácií a osvojili si techniku kreatívneho myslenia. V druhej časti dostali úlohy z praxe. Témou boli návrhy na zlepšenie škôl a prostredia počas výučby.

Študenti prejavili záujem napríklad o zlepšenie priestorov tried či škôl ako takých. Privítali by v prvom rade krajšie zveľadené triedy. Niektorí by si v nich dokonca radi sami namaľovali originálne kresby či maľby. Viacerým napríklad v triedach chýbali interiérové rastliny. Záujem bol viditeľný aj o zveľadenie areálov školy, kde by si mohli následne usporiadať rôzne školské akcie. Navyše by sa radi starali aj o záhradku, v ktorej by bolo možné pestovať aj vlastné bylinky. V školách by si vedeli takisto predstaviť aj výučbu určitých predmetov v exteriéri. Športovejšie založená časť si zas priala vytvoriť lepšie podmienky na šport. Najčastejšie spomínali vlastnú posilňovňu. Tam by napríklad vedeli tráviť voľné hodiny mimo rozvrhu. Výhrady boli značné aj voči školským jedálňam, pestrosti a chuti obedov. Témami boli aj školské rádiá, ktoré by mnohí nadšenci opäť radi oprášili, či zmena typu zvonenia na prestávky a vyučovacie hodiny. Niektorí študenti mali záujem aj o bližšie a konkrétne informácie a poradenstvo v oblasti inovácií v prípade ich vlastného podnikania, ktoré majú rozbehnuté, respektíve plánujú v budúcnosti rozbehnúť. 

Hlavným cieľom workshopu národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je naučiť žiakov stredných a vysokých škôl inovatívne a kreatívne myslieť, ukázať im, ako prísť na nový nápad, rozbehnúť svoje vlastné podnikanie a odprezentovať vlastný projekt.

Na workshope sme prišli na to, že aj s malými nápadmi sa dajú robiť veľké veci. A že niekedy stačí len malá zmena v zmýšľaní a viete byť o krok vpred pred ostatnými. Bola to zaujímavá prednáška, na ktorej sme sa vôbec nikto nenudili. Hlavne sme sa mohli neustále zapájať a naše názory boli vypočuté. Zanechalo to na nás super dojem,” zhodnotila workshop študentka Andrea z Kráľovského Chlmca.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA