Študentom záleží na životnom prostredí, ich nápady putujú na Žilinský samosprávny kraj
1.10.2018

Ako by prilákali na Oravskú priehradu viac turistov?

Tím lektorov národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk minulý týždeň absolvoval inovačné workshopy v štyroch školách na Orave: na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej, na Spojenej škole v Tvrdošíne a v Námestove na dvoch školách – SOŠ a SOŠ Technickej, pričom študenti vo všetkých štyroch školách riešili počas inovačného workshopu rovnaké zadanie. Mali vymyslieť spôsob, ako prilákať na Oravskú priehradu viac turistov.

Inovačný workshop postupuje od teórie k praxi. Pod vedením lektorov sa študenti zoznamujú s pojmami spojenými s inováciami a s inovačným procesom a tiež dostanú príležitosť na rozvoj svojich schopností: rozvíjajú svoju kreativitu, prezentačné zručnosti a predovšetkým vynaliezavosť. Postupne sa učia hľadať riešenia netradičným spôsobom. Po ukončení prednáškovej časti im lektori zadajú konkrétny problém z praxe, na ktorom skúšajú čerstvo osvojené netradičné techniky jeho riešenia. Tému, ako zatraktívniť Oravskú priehradu, študentom zadal Žilinský samosprávny kraj.

Na jednotlivých školách vzniklo spolu viac ako 40 rôznych nápadov, pričom viaceré z nich padli viackrát nezávisle od seba. „Medzi nápadmi, ktoré vzišli z workshopov na rôznych školách, patrí zvýšenie počtu odpadkových košov v okolí priehrady, organizovanie dobrovoľníckych brigád na čistenie priehrady a jej okolia, príprava tematických podujatí zameraných na rodiny s deťmi, posilnenie nočného života v okolí priehrady, ako napríklad jachty ponúkajúce lodné večierky,“ hovorí lektorka Lucia Šramelová.

Okrem spomínaných ponúkli študenti ďalšie originálne nápady na prilákanie turistov –služba bikesharing, rozšírené cyklotrasy, výstavba mól a náučných tabúľ, organizovanie výstav a filmových predstavení na ostrove, potápanie do zatopených dedín, food festival, nové tobogany, umelá piesková pláž, viac parkovísk a chodníkov, požičovne vodných skútrov a ďalších vodných atrakcií, obnova budov a otvorenie nových reštaurácií alebo obchodu s rybárskymi potrebami, organizované korčuľovanie v zime a vianočné trhy v areáli priehrady.

„Je veľmi pozitívne, že študenti v súčasnosti myslia enviromentálne. Svedčia o tom mnohé z ich nápadov, ako cyklotrasy, bikesharing alebo brigády zamerané na čistenie priehrady a jej okolia. Zadanie spojené s Oravskou priehradou študentov v Tvrdošíne, Trstenej a Námestove nadchlo aj vďaka tomu, že tam mnohí z nich trávia voľný čas, vďaka čomu pristupovali k riešeniu zadania s väčšou istotou,“ hodnotí výsledky workshopu lektorka Jana Heglasová. Spolu až 40 študentských nápadov posielajú lektori národného projektu zástupcom Žilinského samosprávneho kraja.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Podrobnejšie informácie o workshopoch a ďalších aktivitách projektu sú zverejnené na stránke www.inovujme.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA