Súťaž nápadov pre slovenské podniky
22.12.2021

Malé a stredné firmy zo Slovenska sa môžu zapojiť do súťaže nápadov. Koná sa v rámci rakúsko-slovenského cezhraničného projektu Share4.0, ktorý je spoluprácou rozhodujúcich činiteľov z politiky, obchodu, vedy a priemyslu 4.0.

Cieľom súťaže nápadov je realizovať inovatívne riešenia s malými a strednými podnikmi založené na spoločnej spolupráci v dvoch oblastiach: akčných priemyselných asistenčných systémoch a systémoch odolnej udržateľnej výroby.

V prípade potreby je možné riešenia otestovať s pomocou balíka služieb na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a startupov pri nasadzovaní digitálnych priemyselných riešením. Ďalším cieľom ideovej súťaže je pomôcť s digitalizáciou MSP a startupov v pilotných projektoch s využitím celej škály služieb, ktoré ponúka Smart Industry Network SK-AT, a identifikovať možné témy spolupráce pri tvorbe stratégie a akčného plánu pre priemysel 4.0 v regióne.
 

Pre informácie o súťaži a možnostiach zapojenia sa môžete kontaktovať Michaela Schwarzendorfera na:

Association Industry 4.0 - the platform for intelligent production 
Michael Schwarzendorfer
tel.: +43 (0)664 61 925 22 
michael.schwarzendorfer@plattformindustrie40.at

Výzva na prihlasovanie

Prihlasovací formulár
 

 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA