To najzaujímavejšie z Tech Open Air v Berlíne
3.10.2017

Technologické novinky, ktoré menia svet.

Aj na podujatí Tech Open Air (TOA), ktoré sa konalo v dňoch od 14. do 17. júla v Berlíne bol zástupca SIEA a projektu inovujme.sk. Podujatia v Berlíne sa zúčastnila naša kolegyňa Jana Heglasová, projektová manažérka SIEA.

TOA je popredný európsky festival interdisciplinárnych technológií spojený s konferenciou. Cieľom TOA je spájať, rozvíjať a inšpirovať ľudský duch prostredníctvom interdisciplinárnej výmeny vedomostí a spolupráce. Festival prebiehal na viacerých miestach po celom Berlíne a hlavnou témou boli nové technológie (IoT, Smart Cities, Mobility, New Human, Virtual Reality, Security, Environment, a pod.).

Medzi prezentácie, ktoré najviac zaujali, patrilo predstavenie nového druhu virtuálnej reality, takzvanej zmyslovej reality. Jej podstatou je, že v budúcnosti najdôležitejšou pridanou hodnotou človeka budú skúsenosti. Preto bol vymyslený tento produkt, aby sme v čo najkratšom čase získali čo najväčšie skúsenosti.

Najnovšiu techniku natáčania filmov s pomocou využitia virtuálnej reality – volumetric video, prezentovali na workshope vo filmových štúdiách UFA LAB. Tento spôsob umožňuje, aby video, do ktorého vieme následne vstúpiť pomocou virtuálnej reality, nebolo len nadizajnované v počítači a umelo vytvorené, ale aby mohli skutoční herci so skutočnými emóciami v týchto videách hrať. Dosiahli to pomocou novej metódy natáčania (súčasne viac ako 40 kamier natáča jeden moment). Do budúcnosti predpokladajú vývoj tejto metódy aj pre iné odvetvia (napr. zdravotníctvo, biochémia a iné).

Najväčším prekvapením podujatia bola prezentácia nového výrobku, tzv. „North Sensor“. Pán Liviu Babitz (Cyborg Nest) predstavil nový výrobok – malý vynález, ktorý sa pripevní na telo a vždy, keď stojíme tvárou na sever, zavibruje. Tým pádom ľudia získajú ďalší zmysel pre existenciu. Spoločnosť chce pracovať aj na „vylepšení“ iných zmyslov – zrak, sluch, čuch, chuť. Doslova chcú obdariť človeka superschopnosťami.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA