TOP 5 najinovatívnejších krajín sveta
28.2.2022

Ktoré krajiny sú najlepšie v inováciách a čo je ich pridanou hodnotou oproti iným? Globálny inovačný index (GII) Svetovej organizácie duševného vlastníctva každý rok hodnotí inovácie 132 ekonomík sveta a zahŕňa 81 rôznych ukazovateľov. Hodnotenie za rok 2021 zohľadňuje aj vplyv pandémie COVID-19 na inovácie.

Najinovatívnejšou ekonomikou sveta v roku 2021 bolo už tradične Švajčiarsko, ktoré nasleduje Švédsko, USA a Veľká Británia. Do prvej päťky sa po prvýkrát dostala aj Kórejská republika. Slovensko sa v rebríčku inovácií nachádza na 37. mieste. Pozitívom je, že vlády a podniky v mnohých častiach sveta zvýšili svoje investície do inovácií aj napriek negatívnym dôsledkom pandémie COVID-19. Zároveň sa mnohé odvetvia ukázali ako mimoriadne odolné i v neľahkých časoch od vypuknutia pandémie. 

  1. Švajčiarsko - Dôvodov, prečo je táto krajina na prvom mieste, je hneď niekoľko. Pre relatívny nedostatok prírodných zdrojov je Švajčiarsko nútené zamerať sa na výskum a vývoj, do ktorých investujú množstvo prostriedkov. Krajina investovala nemalé zdroje aj do školstva. Financuje veľký počet svetovo uznávaných univerzít, ktoré zase priťahujú nadnárodné spoločnosti hľadajúce vysokokvalifikovaných zamestnancov. Príkladom vysokej úrovne inovácií sú aj patentové prihlášky. S ich počtom je Švajčiarsko výrazne nad priemerom EÚ a je na prvých priečkach aj celosvetovo. Krajina má aj ideálnu geografickú pozíciu na prilákanie špičkových talentov odkiaľkoľvek na svete.
  2. Švédsko - Dôvodov na popredné umiestnenie v rebríčku je viacero. Historická tradícia vynálezcov, záväzok k rodovej rovnosti či silná viera v schopnosti jednotlivca. Úzka spolupráca medzi výskumnými ústavmi a súkromným a verejným sektorom je ďalším kľúčovým faktorom, ktorý vytvára základ pre globálne švédske spoločnosti ako Ericsson, Volvo, IKEA, H&M či Spotify. Švédsko je jedným z troch lídrov Európy, čo sa týka financovania výskumu a vývoja v pomere k HDP. 
  3. USA - Od filmového Hollywoodu, cez výskum vesmíru, po najznámejšie technologické firmy sveta. Nielen Silicon Valley inšpirovalo a vytvorilo celú generáciu softvérových inžinierov a technologických spoločností. USA vedú aj v kľúčových metrikách, ako sú patenty, či kvalita univerzít. Je tiež sídlom najväčšieho počtu špičkových vedeckých a technologických klastrov na svete. Zásadný vplyv má aj multikulturalizmus. Rôzne kultúry prinášajú nové perspektívy a nápady.
  4. Veľká Británia - Viac ako polovica všetkých výdavkov na výskum a vývoj pochádza od spoločností v zahraničnom vlastníctve. Krajina má špičkový režim duševného vlastníctva na ochranu inovatívnych nápadov a je prirodzeným miestom inovácií pre Ford, Pfizer a ďalšie svetové spoločnosti. Mnohé z najväčších spoločností na svete – vrátane Google, Facebooku, Amazonu, Coca-Coly – si zvolili Spojené kráľovstvo za svoje európske sídlo. Aj v tomto prípade je dôležité kvalitné školstvo. Krajina je domovom viacerých najlepších svetových univerzít ako Oxford či Cambridge.
  5. Kórejská republika - Krajine sa podarilo stať sa ekonomickou veľmocou s technologickým náskokom, najmä vďaka veľkým konglomerátom, ktoré vyrábajú softvér a hardvér. Neuveriteľné rýchlym tempom tiež pribúdajú startupy, ktoré prehlbujú svoj vplyv. Nebolo to tak vždy. Zvrat nastal v posledných rokoch, a to aj vďaka schémam vládnej podpory pre startupy. Tamojší inovačný systém podporuje úzku spoluprácu medzi vládou, priemyslom a akademickou komunitou.

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk prispieva k vyššej pozícii Slovenskej republiky v rebríčku inovatívnosti realizovaním osvetových činností pre podnikateľov, širokú verejnosť a študentov stredných a vysokých škôl. Doposiaľ zrealizoval 183 inovačných workshopov na školách pre 4 084 študentov. Spolupodieľal sa na 186 informačných podujatiach pre 11 895 účastníkov. Povedomie o inováciách šíri aj prostredníctvom štyroch vydaných publikácií a troch sérií odborného televízneho seriálu. Projekt implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA