Top 5 technologických trendov, ktoré ovplyvnia vzdelávanie v roku 2020
20.5.2020

Technologické trendy sú hybnou silou dnešnej doby a ovplyvňujú všetky sféry nášho každodenného života.

Ústrednými technológiami, ktoré dnes určujú smer vzdelávania, sú:


Umelá inteligencia, ktorá bude naďalej zapĺňať medzery vo vzdelávaní a výučbe a pomôže prispôsobiť a zefektívniť vzdelávanie.

Internet vecí – teda sieť pozostávajúca z fyzických objektov schopných zhromažďovať a zdieľať elektronické informácie. Študenti vytvárajú prostredníctvom nej interakciu s pripojenými zariadeniami a vznikajú údaje, ktoré je ďalej možné analyzovať a zdokonaľovať. 

Rozšírená realita vrátane virtuálnej a zmiešanej reality pomáha vytvárať rôzne príležitosti na vzdelávanie, ktoré môžu študentov ešte viac zapojiť do procesu vzdelávania. Vzdelávanie sa stáva čoraz mobilnejším a vzdelávacie inštitúcie vymýšľajú spôsoby, ako zlepšiť skúsenosti študentov implementáciou riešení mobilnej technológie. Táto technológia samozrejme vyžaduje schopnú sieť na zvládnutie požiadaviek na prenos.


Technológia blockchain napokon ponúka vzdelávacím inštitúciám možnosť ukladať a zabezpečovať záznamy študentov.

Technologické trendy vo vzdelávaní

 

  • Prístupnejšie vzdelávanie

Online vzdelávanie sprístupňuje vzdelávanie aj v odľahlých oblastiach a uľahčuje cezhraničné zdieľanie učebných osnov. EdTech (edukatívno-technologické) riešenia priemyslu môžu prekonať mnoho bežných prekážok kvalitného vzdelávania. Tieto technológie zlepšujú prístup k vzdelaniu. Napríklad k digitálnym učebniciam majú žiaci prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čo uľahčuje ich dostupnosť v porovnaní s fyzickými učebnicami. Vytváranie digitálnych kópií je relatívne lacné, takže poplatky za učebnice nie sú pre digitálne verzie také vysoké.
Takisto v školách a triedach sa využíva prístup najvyššieho prispôsobenia sa rozdielom jednotlivých študentov vo vzdelávaní, ktoré sa nazýva diferencované učenie. Toto učenie zamerané na študentov, v ktorom sa študenti môžu pohybovať a prechádzať materiál takou rýchlosťou, akú potrebujú, je pri použití technológie oveľa ľahšie uskutočniteľné.

  • Podrobné informácie o údajoch

Rovnako ako v iných odvetviach, aj technológia môže pomôcť vzdelávacím inštitúciám a pedagógom stať sa efektívnejšími. Analýzou údajov o používaní digitálnych učebníc a vzdelávacích technológií je možné získať cenné poznatky o tom, ako zlepšiť vzdelávanie a rozhodnúť o tom, ktoré nástroje sú účinné a ktoré nie sú. Technológia, vrátane veľkých dát, strojového učenia a umelej inteligencie, tiež umožní dôkladnejšiu personalizáciu obsahu pre potreby učenia sa jednotlivca. Učitelia môžu pomocou prehľadov založených na údajoch ľahko zistiť, kde študenti potrebujú väčšiu podporu a kde majú dostatočnú podporu, aby mohli študentov inšpirovať a zmeniť ich život.

  • Prispôsobené vzdelávanie​​​​​​​

Personalizovaná vzdelávacia skúsenosť nie je novým konceptom, technológia ju však môže oveľa ľahšie rozvinúť. Dnešné učebne sú rozmanité a prístup k technológiám pomáha lepšie uspokojiť potreby každého študenta. Technologické nástroje môžu učiteľov oslobodiť od administratívnych úloh, ako je klasifikácia a testovanie, aby sa rozvíjali individuálne vzťahy so študentmi. Učitelia majú prostredníctvom technológie prístup k mnohým učebným nástrojom, aby mohli študentom poskytnúť diferencované vzdelávacie skúsenosti mimo zavedených učebných osnov.

  • Pohlcujúce vzdelávanie

Rozšírená realita zahŕňajúca virtuálnu a zmiešanú realitu prináša študentom pohlcujúce vzdelávacie skúsenosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Lekcia o starom Egypte môže doslova ožiť, keď študent použije súpravu na virtuálnu realitu a prejde digitálnu verziu časového obdobia. Študenti môžu zažiť ťažko koncipovateľné súčasné témy prostredníctvom rozšírenej reality, napríklad prechádzky medzi tábormi sýrskych utečencov. Táto technológia umožňuje učenie sa skúsenosťou. Študenti môžu používať hlasové rozhrania, napríklad Siri alebo Alexa, aby pri domácich úlohách našli definíciu neznámeho slova, ale tieto technológie môžu tiež podporovať učenie a zlepšovať vzdelávanie inými spôsobmi. Chatboty (programy so simuláciou konverzácie ľudí) môžu prednášať prostredníctvom konverzačných správ a zapojiť študentov do učenia sa s komunikačným nástrojom. Ak chatboty dokážu študentov zapojiť do učebného procesu a znížiť pracovné zaťaženie pedagógov, ich využívanie vo vzdelávaní bude naďalej rásť.

  • Automatizované školy​​​​​​​

Mnoho škôl sa už spolieha na online hodnotenia, ktoré sú flexibilné, interaktívne a efektívne. Automatizácia bude aj naďalej meniť školy, keď postupne začlenia inteligentnejšie nástroje, vrátane technológie rozpoznávania tvárí na umožnenie účasti žiaka na výučbe, autonómnej analýzy údajov s cieľom informovať o učebných rozhodnutiach, aby učitelia nemuseli analyzovať údaje a pomáhali automatizovať administratívne úlohy. Keď študent spolupracuje s online technológiou, zanecháva digitálnu stopu, ktorá informuje o spôsobe ich interakcie. Automatizácia však tiež pomôže regulovať náklady na budovy automatickou reguláciou osvetľovacích a vykurovacích/chladiacich systémov a pomôže udržať bezpečnosť študentov pomocou automatizovaných školských bezpečnostných systémov.

​​​​​​​

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pravidelne prináša novinky zo sveta inovácií v rôznych oblastiach. V tomto prípade čerpal zo štúdie stránky forbes.com. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA