Tretí rok podporných aktivít inovujme.sk
19.12.2019

Podporovať rast inovačného potenciálu na Slovensku je už tretí kalendárny rok cieľom národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. V roku 2019 dostali možnosť absolvovať inovačné workshopy okrem študentov aj zamestnanci a manažéri podnikov.

Poradenstvo vo forme inovačných workshopov majú podniky možnosť využiť od 2. septembra 2019. Na výber je päť druhov workshopov, ktoré sú určené pre zamestnancov alebo vedenie firiem. Základný rozdiel medzi workshopmi spočíva v tom, či má firma zadefinovaný problém alebo oblasť, v ktorej chce inováciu zaviesť, alebo potrebuje identifikovať oblasť svojho podnikania, kde by bol priestor inovovať. Od spustenia výzvy na predkladanie žiadostí o podnikateľské poradenstvo formou inovačných workshopov prejavilo záujem 44 firiem. Z dôvodu záujmu bola výzva aktualizovaná a podávanie žiadostí bolo predĺžené do 31. marca 2020.

Pre stredoškolských študentov SIEA organizuje celodenné inovačné workshopy, počas ktorých si môžu osvojiť techniku generovania nových nápadov a riešenia problémov. Ako ju zvládli, si môžu priamo počas workshopu vyskúšať na reálnom zadaní. Úlohy z praxe dávajú samotné školy, predstavitelia mesta alebo podnikatelia. V roku 2019 workshop absolvovalo 1244 študentov zo 49 stredných škôl v 29 slovenských mestách.

Na vysokých školách SIEA usporadúva okrem inovačných workshopov aj rôzne motivačné prednášky a inovačné semináre, ako napríklad na Fakulte sociálnych vied, UCM v Trnave v novembri 2019. Svoje schopnosti si môžu vysokoškoláci preveriť aj v súťažiach, ako je hackathon. V uplynulom roku lektori projektu navštívili 6 vysokých škôl a inovačný workshop absolvovalo 179 vysokoškolských študentov. Hackathon sa uskutočnil na troch vysokých školách.

V rámci národného projektu SIEA organizuje aj konferencie a lektori aktívne vystupujú aj na rôznych odborných podujatiach a veľtrhoch. V tomto roku sa zúčastnili na Európskej noci výskumníkov, Vedeckom veľtrhu a konferenciách SlovakiaTech a Techsummit, BeReady for the future, Mladý tvorca a mnohých ďalších akciách. Informácie o možnostiach, ako využiť aktivity projektu, je možné aktuálne získať už v 5 konzultačných centrách v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a najnovšie aj v Nitre.

Viac informácií o podporných aktivitách projektu aj s príkladmi príbehov úspešných inovátorov priniesla druhá séria televíznej relácie Inovujme Slovensko. Jednotlivé časti sú k dispozícii v archíve na stránke TV JOJ.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA