Tri stovky spokojných účastníkov online programov inovujme.sk
19.1.2021

V dôsledku pandémie koronavírusu presunul národný projekt inovujme.sk svoj vzdelávací program do online priestoru. V zmenenej podobe s upravenou formou nestratil na atraktivite. Motivuje študentov k vlastnému podnikaniu a rozvíja ich kreatívne myslenie.

Od novembra minulého roku majú inovačné workshopy aj svoju online podobu. Za obdobie dvoch mesiacov ich absolvovalo sedem stredných a vysokých škôl s počtom 163 účastníkov.

„Online workshop s inovujme.sk bol skvele organizačne zvládnutý, zábavný a veľmi poučný. Prvýkrát sme pracovali ako tím s dobrým výsledkom. Bola to pre nás výborná skúsenosť,“ hovorí študent Andrej, účastník jedného z nich.

Vzdelávanie a podpora mladej generácie, ktoré sú potrebnou súčasťou na ceste za inovatívnejším Slovenskom realizuje projekt inovujme.sk aj prostredníctvom seminárov. V novej online podobe ich v počte osem doteraz absolvovalo 142 účastníkov. Išlo napríklad o školy: Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne, Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici a Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

„Snažili sme sa prispôsobiť situácii čo najskôr a ponúknuť študentom online verzie vzdelávacích programov. Interaktivita je zachovaná, lektori do workshopu študentov zapájajú prostredníctvom mikrofónu, chatu či iných online nástrojov na kreatívnu tvorbu. Cieľom programu naďalej ostáva motivovať študentov k inovatívnemu mysleniu a vlastnému podnikaniu,“ zhodnotil Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá projekt inovujme.sk realizuje.

Pedagógovia a študenti, ktorí majú záujem o online workshop na svojej škole, získajú potrebné informácie na webovej stránke www.inovujme.sk a prihlásiť sa naň môžu emailom na inovujme@siea.gov.sk. Na realizáciu stačí jednoduchý prelink a vyčlenené tri hodiny času na samotné absolvovanie workshopu. Vzdelávací program je pre zapojené stredné aj vysoké školy bezplatný.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA