Týždeň vedy a techniky s inovujme.sk
6.11.2017

Návštevníkov čaká nabitý program plný prekvapení.

Tohtoročná jeseň vyvrcholí Týždňom vedy a techniky 2017. Už štrnásty ročník známeho podujatia sa uskutoční 6. až 12. novembra. Mottom ročníka je „Spoznávaj, pochop, rozvíjaj“. Návštevníci dostanú príležitosť bližšie spoznávať, pochopiť a rozvíjať vedu a techniku počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy alebo najrôznejšie súťaže s ve-decko-technickým zameraním. Partnerom úspešného podujatia je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra s národným projektom inovujme.sk.

Dve hlavné podujatia Týždňa vedy a techniky sa uskutočnia 9. a 10. novembra na výstavisku INCHEBA. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične, na ktorej si návštevníci budú môcť vyskúšať množstvo zaujímavých exponátov zo sveta vedy a techniky, a zažijú vedu doslova „naživo“. Druhým podujatím, ktoré sa rovnako v týchto dvoch dňoch uskutoční v priestoroch výstaviska INCHEBA, je Festival vedy a techniky AMAVET 2017.

Tento ročník je pre Festival vedy a techniky AMAVET výnimočný tým, že oslavuje už 20. výročie vzniku. Moderovať ho bude rozhlasový a televízny moderátor Peter „Šarkan“ Novák. Popri ňom vystúpi aj youtuber Fifqo, ktorý prítomných návštevníkov zasvätí do tajov výroby vlogov.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET — Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA