Umelá inteligencia? To najlepšie, čo mohlo ľudstvo stretnúť.
26.5.2023

Samozrejme, ak ju človek využíva zodpovedne. Aj pri tomto fenoméne platí staré známe: „Dobrý sluha, zlý pán.“

​​​​​Asi ťažko by sa našiel niekto, kto by nepočul o tejto, v súčasnosti tak často diskutovanej téme. Umelá inteligencia prináša mnoho príležitostí a výhod, ale existujú aj potenciálne riziká, ktoré by sme mali brať do úvahy. Tu je niekoľko hlavných rizík spojených s umelou inteligenciou:

 1. Nezamestnanosť: Umelá inteligencia môže automatizovať mnoho pracovných úloh, čo môže viesť k strate pracovných miest pre ľudí. Robotizácia a automatizácia môžu mať vplyv na rôzne odvetvia, čo si vyžaduje nové schopnosti a prispôsobenie sa novým pracovným podmienkam.
 2. Zneužitie údajov: S rastúcim množstvom údajov, ktoré sú zhromažďované a analyzované umelou inteligenciou, existuje riziko zneužitia týchto údajov. Ak nie sú primerane chránené, môžu sa dostať do nesprávnych rúk a byť zneužité na manipuláciu, podvod alebo porušovanie súkromia.
 3. Bezpečnosť: V prípade, že umelá inteligencia získa prístup k citlivým systémom alebo zariadeniam, môže byť zneužitá na vytváranie škodlivého softvéru alebo na vykonávanie kybernetických útokov. Vysoko inteligentné systémy by mohli zneužiť svoje schopnosti a vykonať akcie, ktoré sú v rozpore s úmyslami svojich tvorcov.
 4. Závislosť na umelom intelekte: S postupným nárastom využívania umelého intelektu v rôznych oblastiach života existuje riziko, že sa staneme príliš závislými na týchto systémoch. Ak by došlo k poruche alebo výpadku umelého intelektu, mohlo by to mať vážne dôsledky na našu schopnosť fungovať a robiť rozhodnutia.
 5. Etické otázky: S rozvojom umelej inteligencie sa stavia pred nás mnoho etických otázok. Napríklad, ako by mali byť nastavené prioritné hodnoty a rozhodnutia systémov AI? Ako zabezpečiť, aby umelá inteligencia nebola diskriminačná alebo predpojatá? Ako sa vyhnúť vytváraniu systémov, ktoré majú nežiaduce vplyvy na spoločnosť?

Je dôležité venovať pozornosť týmto rizikám a vyvíjať umelú inteligenciu s ohľadom na dôsledky a etické normy. Potrebujeme prísne regulácie, ochranu súkromia a diskusiu o dôsledkoch nasadenia umelého intelektu, aby sme minimalizovali jeho negatívne dopady.
Zástancovia AI naopak zdôrazňujú benefity a príležitosti, ktoré tento fenomén ponúka v rôznych oblastiach. Tu je niekoľko z nich:

 1. Automatizácia a efektivita: Umelá inteligencia môže automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy, čo vedie k zvýšeniu efektivity a produktivity. To umožňuje ľuďom venovať sa náročnejším a kreatívnejším úlohám, čím zvyšuje hodnotu ich práce.
 2. Presné rozhodovanie: S vysokou výpočtovou silou a schopnosťou spracovať obrovské množstvo údajov môže umelá inteligencia pomôcť pri presnom rozhodovaní. V oblastiach, ako sú medicína, financie, predikcia trendov alebo analýza údajov, môže umelá inteligencia odhaliť vzory a trendy, ktoré by mohli byť pre ľudí ťažko rozpoznateľné.
 3. Personalizácia: Umelá inteligencia môže analyzovať a porozumieť preferenciám a správaniu jednotlivcov na základe údajov, čím umožňuje vytváranie personalizovaných skúseností a služieb. To sa prejavuje napríklad v odporúčaniach produktov alebo obsahu, personalizovaných zdravotných riešeniach a mnohých ďalších oblastiach.
 4. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti: Umelá inteligencia môže byť využitá v medicíne na analýzu obrazových snímok, diagnostiku chorôb, výskum genetických vzťahov a predikciu vývoja chorôb. Pomocou strojového učenia a analýzy údajov môže pomôcť lekárom pri presnejšej diagnóze a liečbe pacientov.
 5. Vylepšené služby zákazníkom: Umelá inteligencia môže zlepšiť interakciu so zákazníkmi a poskytnúť im lepšie služby. Chatboty a virtuálni asistenti sú schopní poskytovať rýchlu a personalizovanú pomoc 24/7. Rovnako môže byť využitá pri automatizácii procesu spracovania reklamácií, riadení zásob, personalizovanom marketingu a iných aspektoch obchodných operácií.
 6. Výskum a objavovanie: Umelá inteligencia môže pomôcť vedcom a výskumníkom rýchlejšie analyzovať a porozumieť zložitým údajom a vzorcom. To môže viesť k objavom a inováciám v rôznych oblastiach, ako je veda, medicína, biológia, klimatológia a ďalšie.

Toto sú len niektoré príklady výhod umelej inteligencie. Je dôležité brať do úvahy aj riziká a etické otázky, aby sme využívali túto technológiu zodpovedne a v prospech spoločnosti.
A perlička na záver. Cca 98 % textu, ktorý ste si práve prečítali, vygenerovala umelá inteligencia.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.
 

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA