Veľkomestá zahalené v smogu
5.9.2017

Bicykle čistiace vzduch ho dokážu odstrániť.

Dopravná situácia v metropolách sveta je v súčasnosti často až neúnosná. Problémom nie sú len hromadiace sa zápchy, ale predovšetkým znečistenie vzduchu. V niektorých mestách je to až natoľko neúnosné, že akumulujúci sa smog znižuje viditeľnosť a má negatívny vplyv aj na ľudí – spôsobuje respiračné ochorenia alebo alergie. Mestá si túto hrozbu uvedomujú a zavádzajú opatrenia na zníženie premávky. Či už podporou verejnej dopravy alebo výstavbou cyklistických trás. Bicykle môžu byť ideálnym riešením tohto problému aj vďaka nápadu Daana Roosegaardena, ktorý stojí za projektom s názvom Smog Free Project.

Ten sa počas návštevy Číny rozhodol proti smogu aktívne bojovať. Najprv prišiel so špeciálnou vežou, ktorá pomocou ionizácie zachytáva škodlivé častice vzduchu, neskôr túto revolučnú technológiu čistenia vzduchu aplikoval aj na bicykle. Jeho dvojkolesový vynález tak funguje ako pojazdný filter vzduchu. Roosegaarden postavil vežu čistiacu vzduch v Rotterdame v Holandsku, no vo svojej práci sa ďalej sústreďuje viac na Čínu: „Chceme bicykle priniesť späť ako kultúrnu ikonu Číny a ako ďalší krok na ceste k potlačeniu smogu v mestách.“

Pozrite si video o inovatívnom projekte čistenia vzduchu:

https://www.youtube.com/embed/_IWaSHJCE80
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA