Vynález stredoškoláka uľahčí procesy v strojárskej výrobe
23.1.2018

Rozhovor so Strojárom – Inovátorom roka.

Víťazom aktuálneho ročníka súťaží Strojár – Inovátor a Mladý tvorca je stredoškolák Juraj Kekelák. Jeho vynález JUT uľahčí v strojárskej výrobe proces testovania nosnosti zdvíhacích zariadení. Juraj však vidí využitie JUT aj v oblasti fitnes či v obuvníctve.

Ako by si predstavil tvoj produkt?

Moje zariadenie sa volá „Jednoduchý univerzálny tester“, ale môžeme používať skratku JUT. Jednoduchosť zariadenia spočíva v tom, že zariadenie neobsahuje žiadne zložité časti, univerzálnosť spočíva v jeho zhotovení, pretože je navrhnutý tak, aby dokázal testovať rôzne komponenty závesnej techniky, ako sú permanentné magnety, háky, reťaze, traverzy, zvierky a mnohé ďalšie. Samozrejme, JUT má široké využitie, nielen v strojárskych odvetviach, ale napr. aj v stavebnej a priemyselnej chémii či obuvníctve. Jeho riadenie, t. j. program a silová časť, by sa mohlo použiť napríklad aj ako príslušenstvo pre fitnes.

Či už pre fitnes alebo pre iné odvetvia - aké konkrétne využitie ma tento produkt?

Využitie môjho zariadenia je predovšetkým v strojárskom odvetví, ale aj tam, kde je potreba prenášania polotovarov alebo výrobkov pomocou závesných zariadení.

Ako si prišiel na nápad vytvoriť JUT?

Keďže študujem odbor mechatronika, tak som už dlhšiu dobu hľadal niečo, čo by spájalo všetky odvetvia mechatroniky medzi ktoré patrí elektrotechnika, strojárstvo a riadenie pomocou programu. Mal som možnosť absolvovať dvojtýždňovú prax, počas ktorej sa stalo, že magnet neudržal prenášané bremeno a to spadlo. Vtedy som si povedal, že by bolo dobré vytvoriť zariadenie, ktoré by umožňovalo testovať komponenty závesnej techniky.

V čom je tvoj produkt inovatívny?

Celé zariadenie je automatizované a obsluha nemusí byť prítomná pri meraní. Úlohou obsluhy je len nastaviť správne program a ručne pomocou škrtiaceho ventilu nastaviť rýchlosť výsuvu piestu. Špeciálnou funkciou je grafický priebeh, ktorý zatiaľ ešte žiaden iný produkt neumožňuje. Jeho prostredníctvom môžeme vidieť, v ktorých momentoch magnet povolil, dĺžku výsuvu piestu, či to, v akom čase sa hák začal vyrovnávať.

Aké má produkt využitie v ostrej výrobe?

JUT je skonštruované tak, aby bolo možné otestovať každý jeden komponent závesnej techniky vo firme. Čiže vo všeobecnosti má pozitívny vplyv na bezpečnosť procesov a tým aj na zamestnancov, ktorí obsluhujú vyššie spomínané komponenty. Toto bude pozitívne vplývať na produktivitu zamestnancov, ktorí môžu byť šťastnejší. Tým sa výrobné procesy budú zlepšovať a zrýchľovať, firma predíde stratám spôsobeným používaním nespôsobilých komponentov, bude finančne rásť, kupovať modernejšie zariadenia a tak inovovať.

Skonštruoval si toto zariadenie sám, alebo ti niekto pomáhal?

S konštruovaním zariadenia mi veľmi pomohla firma HERN, ktorá mi poskytla priestor a financie. Návrh, výkresovú dokumentáciu a potrebné výpočty som robil sám. Samozrejme, že som dal všetko skontrolovať technologickému centru, aby to bolo stopercentné a neohrozilo bezpečnosť zamestnancov. Vypaľovanie na laseroch, ohýbanie niektorých častí robila firma podľa mojej dokumentácie. Ale vŕtanie dier, sústruženie, frézovanie, pílenie a montovanie jednotlivých častí do celkov som už robil sám. Hydrauliku som konzultoval s firmou Hydraflex, ktorá mi dala cenné rady, ako by mala fungovať a čo všetko obsahovať, za čo som im veľmi vďačný. S elektrickou časťou a programovou časťou mi pomohla firma FORMAT1.

Využil si pri tvorbe zariadenia aj vedomosti získané v škole?

Áno, využil som nadobudnuté vedomosti počas štúdia. Samozrejme, mnohé z nich som musel ešte prehĺbiť, ale to mi nevadilo. Pri tvorbe JUT som sa naučil veľa nových vecí, ktoré mi pomohli ďalej sa rozvíjať. Keďže som úspešne reprezentoval školu na viacerých súťažiach mal som možnosť porovnať sa s inými študentami. Ako vždy, konkurencia bola obrovská a na každej súťaži mi či už porota alebo súťažiaci dali nové nápady, čo sa týka vylepšenia môjho zariadenia.

Aké máš plány do budúcna?

Chcel by som dokončiť strednú školu a pokračovať v odbore, ktorý študujem, aj na vysokej škole.

Čo pre teba znamená slovo inovácia?

Pod slovom inovácia si predstavujem neustále zlepšovanie procesov, zariadení, ale taktiež aj zapájanie sa zamestnancov do chodu firmy, aby mohol každý prispieť k zlepšeniu jej fungovania. Prinášanie nových pohľadov na súčasné procesy, služby či zariadenia a ich zlepšovanie.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA