Vyriešia huby a húsenice plastovú ekologickú katastrofu? Štúdie vyzerajú sľubne.
11.5.2023

Dlhodobým a nezodpovedným využívaním plastových výrobkov si ľudstvo zarobilo na veľký problém. Riešenie je, zdá sa, na dosah.

Plastový odpad predstavuje desaťročia obrovskú ekologickú záťaž pre našu planétu. Obalové materiály, fólie, vrecia, tašky, fľaše, vrecúška. Toto je len zlomok výrobkov, ktoré nám „uľahčujú“  každodenný život. A úvodzovky vôbec nie sú použité náhodne. Ide síce o našich každodenných pomocníkov, na ktorých sme si zvykli a ťažko si bez nich dokážeme predstaviť život, no praktickosť a pohodlnosť, ktorú nám prinášajú, sa nám vracia ako bumerang v podobe znečistenia životného prostredia. Či už sa chceme rozprávať o mikroplastoch, objavených v útrobách rýb či vtákov, živočíchoch, zapletených do plastového odpadu, skládkach, či priesvitných vreckách, poletujúcich len tak v priestore.

Veľký problém v tomto smere predstavuje polyetylén, jeden z najťažšie rozložiteľných plastov. Nachádza sa v týchto a ďalších výrobkoch, ktoré denne používame a musíme poznamenať, že recyklujeme nedostatočne. Žiaľ, prírode trvá dlhé roky, kým si s týmto materiálom dokáže poradiť a rozložiť ho. Priam strašidelne vyznieva fakt, že za posledných 30 rokov sa celosvetová spotreba plastov zvýšila štvornásobne. 

Revolúciu môže predstavovať objav, týkajúci sa istého druhu húseníc, ktoré disponujú enzýmami, oxidujúcimi a rozkladajúcimi plast. A to už v priebehu pár hodín. Urýchlia tým proces, ktorý bežne trvá v prírode roky. 

Ďalšou nádejou je geneticky upravená pleseň Aspergillus nidulans, ktorá dokáže plastový odpad premeniť na látky, ktoré sa používajú na výrobu liečiv. Podobne sa chová aj huba Aspergillus tubingensis. Vedci ju objavili len nedávno a podľa najnovších zistení dokáže kus plastu rozložiť už v priebehu dvoch mesiacov. 

Verme teda v schopnosti vedcov a šikovných inovátorov, že dokážu čo najrýchlejšie nájsť spôsob využitia týchto objavov v praxi. Naša planéta to zúfalo potrebuje.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry. Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA