Výzva pre inovátorov V4 v Izraeli
28.3.2022

Krajiny Vyšehradskej štvorky v spolupráci s Izraelskou vládou a Medzinárodným vyšehradským fondom spúšťajú v Izraeli tretiu Výzvu inovátorov V4 určenú mladým začínajúcim podnikateľom a zamestnancom inkubátorov. 

Cieľom výzvy je podporiť start-upy, inovatívne nápady a riešenia a ponúknuť praktický nástroj, ako viesť inovatívne podniky a rozvíjať svoje aktivity aj na medzinárodnej úrovni. Účelom je podpora zástupcov inkubátorov pri rozširovaní ich odbornej kapacity a kvality poskytovaných služieb.

Výzva bude otvorená od 5. apríla do 4. mája 2022 a propagovať ju budú miestni partneri aj určené subjekty v každej z krajín V4.

Dokumenty potrebné na prihlásenie do výzvy je potrebné odoslať v angličtine najneskôr do 4. mája 2022.

V rámci programu sa očakáva podpora 7 žiadostí z každej krajiny V4 (celkovo 28). Okrem toho budú vybrané 2 rezervné prihlášky z každej krajiny V4, ktorým bude ponúknuté miesto v prípade, ak sa niektorej z vybraných krajín nepodarí naplniť pridelenú kvótu.

Žiadatelia by mali preukázať, že ich navrhované riešenia sú moderné, technologicky vyspelé, majú komerčný potenciál alebo ponúkajú novú hodnotu z hľadiska technológie.

Školiaci program v Izraeli sa bude predbežne konať od 4. septembra 2022 do 15. septembra 2022 a bude rozdelený do dvoch blokov – teoretického a praktického. Pozostávať bude z interaktívnych workshopov, seminárov a prípadových štúdií. Úlohou bude vytvárať siete medzi mladými podnikateľmi z V4 a podnikateľmi z Izraela.

Na programe sa budú zúčastňovať začínajúce podniky, investori ale aj akademická obec a experti na inovácie zo sektorov špičkových technológií v Izraeli. Cieľom bude poskytnúť účastníkom skutočný prístup na trh prostredníctvom B2B stretnutí a pochopiť podstatu úspechu Izraela ako krajiny start-upov. 

Finančné zabezpečenie formou štipendia bude vyplatené čiastočne implementačnému partnerovi v Izraeli (MCTC) a čiastočne priamo žiadateľom vybraným na účasť na školiacom programe po podpísaní zmluvy o financovaní štipendia s fondom. 

Všetky informácie nájdu záujemcovia na stránke Vyšehradského fondu https://www.visegradfund.org/news/open-call-v4-innovators-israel-training-program/.

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA