WIRE 2017: Týždeň inovatívnych regiónov Európy (28. – 30. 6. 2017, Košice)
26.6.2017

Na podujatí sa môžete zastaviť v stánku Inovujme.sk.

Pozývame Vás na 8. ročník konferencie WIRE 2017 (Week of Innovative Regions 2017). Príďte sa pozrieť do Košíc v termíne 28. až 30. júna 2017. Hostiteľom podujatia je Technická univerzita v Košiciach v spolupráci s Európskou komisiou (DG Research and Innovation).

Aktuálny ročník konferencie upozorní na spoločenské výzvy, dopady digitalizácie a s tým súvisiace výskumné a inovatívne aktivity. Konferencia podporí dialóg medzi tvorcami politík, priemyslom a akademickou obcou, účastníci budú diskutovať o období po roku 2020, synergiách medzi FP9, cieľmi kohéznej politiky a S3.

Súčasťou programu bude aj prezentácia národného projektu Inovujme.sk. Jeho zástupcovia radi všetkým prítomným povedia o cieľoch projektu a nástrojoch jeho komunikácie počas nasledujúcich šiestich rokov. Oboznámia účastníkov so schémou bezplatného inovačného poradenstva pre malých a stredných podnikateľov z celého Slovenska a tiež s inovačnými workshopmi, prostredníctvom ktorých inovátori z Inovujme.sk na stredných školách učia študentov rozmýšľať kreatívne a vychovávajú tak novú generáciu inovátorov.

Viac informácií a program konferencie nájdete online na www.wire2017.eu.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA