Workshop rozvíjajúci kreativitu a inovácie v podnikaní od septembra opäť na školách
23.8.2021

Národný projekt inovujme.sk má na konte už 167 inovačných workshopov na stredných a vysokých školách a takmer 3800 zinovovaných študentov. Od začiatku školského roka 2021/2022 sa môžu stredné a vysoké školy opäť prihlásiť na bezplatný program a ponúknuť svojim študentom možnosť stať sa inovátormi.

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov, počas ktorého si môžu osvojiť techniku generovania nových nápadov. To, ako ju zvládli, si overia už počas workshopu na reálnom zadaní. Úlohy z praxe zadávajú priamo školy, predstavitelia samospráv alebo podnikatelia. Lektori na workshopoch prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií približujú mladým ľuďom cestu kreativity a vlastného podnikania. 

Možnosť zúčastniť sa na workshopoch majú školy z celého Slovenska. Tie, ktoré tak ešte neurobili a majú záujem prihlásiť svojich študentov do programu, môžu kontaktovať zástupcov národného projektu prostredníctvom sociálnych sietí alebo webovej stránky inovujme.sk. Inovačný workshop je pre školy bezplatný, nie je potrebné žiadne technické zabezpečenie. Pre tých najšikovnejších účastníkov sú pripravené aj darčekové predmety.

V prípade zhoršenia pandemickej situácie vie národný projekt inovujme.sk presunúť workshopy aj do online priestoru.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA