Začínajúce inovatívne firmy a startupy môžu vďaka projektu „V4 Innovators“ absolvovať stáž v Izraeli
28.1.2020

V poradí už druhú výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov v rámci projektu „V4 Innovators“ vyhlásil dňa 20. januára 2020 Medzinárodný vyšehradský fond (MVF). Šesť vybraných záujemcov zo Slovenska dostane možnosť v máji 2020 absolvovať stáž v Izraeli.

Cieľom programu je poskytnúť príležitosť účastníkom zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska osvojiť si teoretické znalosti a praktické skúsenosti z oblasti vývoja, financovania a marketingu nových inovatívnych zámerov a riešení pri ich „uvádzaní do života“. Národným administrátorom projektu pre Slovensko je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Program je určený pre zástupcov startupov, začínajúcich firiem a inkubátorov pôsobiacich v odvetviach informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva, biotechnológie, dopravy, inteligentnej mobility, automobilového sektoru a tiež finančných technológií, kybernetiky, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Šesť vybraných záujemcov zo Slovenska dostane možnosť od 14. do 27. mája 2020 absolvovať stáž v Izraeli.

Cestovné a pobytové náklady sú hradené v rámci programu. Medzinárodný vyšehradský fond poskytne 500 € účastníkom stáže na letenky do Izraela a na cestu späť. Vzdelávací modul je rozdelený do dvoch blokov. Teoretická časť bude prebiehať vo forme prednášok v medzinárodnom tréningovom centre v izraelskej Haife, praktická časť bude v Tel Avive a Jeruzaleme so zameraním na priame väzby s izraelskými podnikateľmi, investormi a expertami v oblasti výskumu a vývoja.

Uchádzači o stáž by mali spĺňať viaceré kritéria. Okrem predloženej žiadosti musia stážisti disponovať aj výbornou znalosťou anglického jazyka, komunikačnými a prezentačnými schopnosťami a prejsť výberovým procesom odbornej hodnotiacej komisie. Podniky, ktoré zastupujú, by nemali na trhu pôsobiť viac ako 5 rokov. Ak uchádzač nie je vlastníkom spoločnosti, je potrebné aby jeho žiadosť bola odporučená splnomocneným zástupcom zamestnávateľa.

Žiadosti je možné zasielať do 14. 02. 2020 elektronickou formou v anglickom jazyku v zmysle podmienok definovaných vo výzve na e-mailovú adresu: visegradfund@visegradfund.org. Detailné informácie k výzve vrátane formulárov žiadostí sú zverejnené na webovom sídle MVF www.visegradfund.org/news/apply-v4-innovators-israel/. Podrobnejšie informácie je možné získať aj na sekcii inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA. V prípade nejasností a otázok je možné kontaktovať SIEA na čísle +421 905 403 637, prípadne elektronickou formou na e-mailovej adrese: eva.harnisova@siea.gov.sk.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA