Podnikatelia môžu pomôcť pri identifikácii bariér spojených s exportom
9.4.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pre podnikateľov, aktívnych v zahraničnom obchode, krátky on-line dotazník o právnych a administratívnych bariérach exportu.

Podnikatelia, ktorí sa do zberu dát zapoja, tak môžu pomôcť pri identifikácii najväčších prekážok spojených s exportom. Výsledky prieskumu sa stanú podkladom pre návrh zlepšení v tejto oblasti.

Dotazník nie je rozsiahly, odpovede by nemali zabrať viac ako 5 až 10 minút.

Prieskum, ktorý je súčasťou pravidelného monitorovania podnikateľského prostredia na Slovensku, iniciovala Pracovná skupina pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020, ktorá pôsobí ako poradný orgán Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.

Dotazník na analýzu právnych a administratívnych bariér exportu

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk ďakuje všetkým podnikateľom za zapojenie sa do prieskumu a identifikovanie bariér slovenských podnikateľov pri exporte. Prieskumy a analýzy sú jednými z hlavných činností projektu. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Realizuje ho Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA