Zdravotníctvo budúcnosti
30.11.2022

Pandémia Covid-19 odhalila krehkosť globálneho systému zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane však urýchlila mnohé procesy, ktoré by za normálnych okolností prišli neskôr. Keďže technológia neustále napreduje, zdravotnícke organizácie sa snažia rásť spolu s ňou. Integrácia strojového učenia a umelej inteligencie spolu s ďalšími technológiami umožňuje automatizáciu novej generácie, a to prináša mnohé príležitosti pre zdravotníctvo.

Umelá inteligencia v medicíne
Umelá inteligencia sľubuje veľký potenciál. Mnohé zdravotnícke organizácie ju aktívne testujú rôznymi spôsobmi. Umelá inteligencia dokáže identifikovať niektoré typy rakoviny rýchlejšie a presnejšie ako lekári, odhaliť Parkinsonovu chorobu a kongestívne srdcové zlyhanie zo zvuku ľudského hlasu a takisto vynájsť lieky budúcnosti. Na druhej strane je však náchylná na zneužitie. Hrozí narušenie súkromia, krádeže citlivých údajov a iné riziká. Umelá inteligencia dokáže taktiež automatizovať monotónne administratívne úlohy, aby zamestnanci mohli lepšie využiť svoj čas inde.

Nositeľné zariadenia
Nositeľné zariadenia a sledovače sú v zdravotníckych informačných technológiách čoraz populárnejšie. Ich hlavnou hodnotou je, že poskytujú lekárom podrobné informácie o zdravotnom stave pacientov v reálnom čase. Tieto zariadenia umožňujú masívnu zmenu v informovanosti pacientov. Ľudia, ktorí používajú sledovače, môžu získavať údaje o svojich každodenných aktivitách v reálnom čase a priebežne ich upravovať. Ak má zariadenie gamifikačné schopnosti, môže dokonca motivovať pacientov k zdravšiemu životnému štýlu tým, že ich odmeňuje. Výsledkom je, že technológia má obrovský vplyv a kombinuje rozumnú požiadavku na zdravé správanie s čistou zábavou.

Lekári môžu dostávať upozornenia a zúčastňovať sa na liečbe svojich pacientov aktívnejšie ako kedykoľvek predtým. Spánkový režim, stravovacie návyky, priemerná úroveň aktivity a ďalšie faktory patria medzi bohatý súbor údajov generovaných touto inovatívnou technológiou v zdravotníctve. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu tieto údaje použiť na vytvorenie realistickejších koučovacích programov a presnejšie posúdenie úspešnosti liečby.
 

Monitorovanie pacienta na diaľku
Aj tejto oblasti výrazne pomohla pandémia koronavírusu. Jej výhody sú však nadčasové: lepšia starostlivosť o pacienta, lepšie diagnostiky prostredníctvom údajov v reálnom čase a nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť. Online stretnutia, vzdialená starostlivosť a videokonferencie sú príkladmi nárastu virtuálnej zdravotnej starostlivosti.

Ľudské genomické údaje
Genetické sekvenovanie na lepšie určenie a liečbu zriedkavých a chronických chorôb bývalo drahé. Navyše si vyžadovalo úroveň technológie, ktorú väčšina zdravotníckych organizácií jednoducho nemala. Napríklad onkológom umožní genetické sekvenovanie, aby vyvinuli cielenejšiu liečbu špecifických druhov rakoviny. Vďaka tomu by mohol špecifický liek pre rakovinu jednotlivca lepšie napadnúť nádory na molekulárnej úrovni a ponúknuť spoľahlivejšie a bezpečnejšie možnosti liečby.

 

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pomáha podnikateľom zavádzať inovácie a prostredníctvom nich zostať relevantnými na slovenskom aj medzinárodnom trhu. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA