Zviditeľnite svoj projekt - zapojte sa do súťaže EEPA
29.3.2018

Naša sesterská Slovak Business Agency spúšťa nový ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania (European Enterprise Promotion Awards).

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ako je Island, Srbsko alebo Turecko, ktoré sa podieľajú na úspešnej iniciatíve zameranej na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Kategórie súťaže:

  • podpora podnikateľského ducha,
  • investovanie do podnikateľských zručností,
  • podpora podnikateľského prostredia,
  • podpora internacionalizácie podnikania,
  • podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov,
  • zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých.

Okrem toho porota udelí Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu.

Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže. Odborná porota napokon vyberie víťazov súťaže, ktorí budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní cien v novembri 2018.

Termín na zaslanie projektov do národného kola je 22. jún 2018.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke ec.europa.eu.

Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA