Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Centrum pre Deti a Rodiny Bytča

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Centrum pre Deti a Rodiny Bytča
Dátum začiatku
31.08.2022
Dátum ukončenia
31.08.2022
Miesto konania
Bytča
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA