Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Centrum pre deti a rodiny Žitavce
Dátum začiatku
25.08.2022
Dátum ukončenia
25.08.2022
Miesto konania
Žitavce
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA