Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovato

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovato
Dátum začiatku
26.05.2022
Dátum ukončenia
27.05.2022
Miesto konania
Trnava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA