Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Leadership summit 2022

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Leadership summit 2022
Dátum začiatku
26.05.2022
Dátum ukončenia
26.05.2022
Miesto konania
AC Hotel, Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA