Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

BeReady workshop 1

 

Podujatie

Prihláste sa:

BeReady workshop je inovačný workshop pre účastníkov súťaže BeREADY AWARDS. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií ukazuje účastníkom cestu kreativity a vlastného podnikania.
Názov podujatia
BeReady workshop 1
Dátum začiatku
23.11.2020
Dátum ukončenia
23.11.2020
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA