Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

COINTT 2022

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
COINTT 2022
Dátum začiatku
18.10.2022
Dátum ukončenia
19.10.2022
Miesto konania
Hotel Saffron, Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA