Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Doprava 2021

Prihláste sa:

Názov podujatia
Doprava 2021
Dátum začiatku
30.09.2021
Dátum ukončenia
30.09.2021
Miesto konania
Žilina
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA