Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Doprava 2021

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Doprava 2021
Dátum začiatku
30.09.2021
Dátum ukončenia
30.09.2021
Miesto konania
Žilina
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA