Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

ECO & ENERGY Innovation, Bratislava

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
ECO & ENERGY Innovation, Bratislava
Dátum začiatku
16.06.2022
Dátum ukončenia
16.06.2022
Miesto konania
Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA