Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Európa ako líder v bezuhlíkovej stratégií (TAFTIE Výročná konferencia)

Prihláste sa:

Názov podujatia
Európa ako líder v bezuhlíkovej stratégií (TAFTIE Výročná konferencia)
Dátum začiatku
16.06.2021
Dátum ukončenia
16.06.2021
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA