Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Európa ako líder v bezuhlíkovej stratégií (TAFTIE Výročná konferencia)

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Európa ako líder v bezuhlíkovej stratégií (TAFTIE Výročná konferencia)
Dátum začiatku
16.06.2021
Dátum ukončenia
16.06.2021
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA