Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

European Health Psychology Society

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
European Health Psychology Society
Dátum začiatku
23.08.2022
Dátum ukončenia
23.08.2022
Miesto konania
Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA