Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Európska noc výskumníkov 2021

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Európska noc výskumníkov 2021
Dátum začiatku
24.09.2021
Dátum ukončenia
24.09.2021
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA