Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Európska noc výskumníkov - webinár

Prihláste sa:

Názov podujatia
Európska noc výskumníkov - webinár
Dátum začiatku
27.11.2020
Dátum ukončenia
27.11.2020
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA