Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Festival Pohoda 2022

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Festival Pohoda 2022
Dátum začiatku
07.07.2022
Dátum ukončenia
10.07.2022
Miesto konania
Trenčín
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA