Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Festival Pohoda 2022

Prihláste sa:

Názov podujatia
Festival Pohoda 2022
Dátum začiatku
07.07.2022
Dátum ukončenia
10.07.2022
Miesto konania
Trenčín
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA