Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Festival vedy a techniky AMAVET 2020

 

Podujatie

Prihláste sa:

Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Názov podujatia
Festival vedy a techniky AMAVET 2020
Dátum začiatku
09.11.2020
Dátum ukončenia
09.11.2020
Miesto konania
Online
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA