Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inofest

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inofest
Dátum začiatku
23.09.2021
Dátum ukončenia
23.09.2021
Miesto konania
Nitra
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA