Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Gymnázium, Trebišov

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Gymnázium, Trebišov
Dátum začiatku
21.06.2022
Dátum ukončenia
21.06.2022
Miesto konania
Trebišov
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA