Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Obchodná akadémia, Humenné

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Obchodná akadémia, Humenné
Dátum začiatku
22.06.2022
Dátum ukončenia
22.06.2022
Miesto konania
Humenné
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA