Inovačné poukážky
Slovensko 2.0 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš
Dátum začiatku
23.06.2022
Dátum ukončenia
23.06.2022
Miesto konania
Liptovský Mikuláš
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA