Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovácie v samosprávnych krajoch

Prihláste sa:

Inovácie v samosprávnych krajoch je podujatie zamerané na podporu inovácií, výmenu skúseností a hľadanie spolupráce v oblasti inovácií v rámci ôsmich samosprávnych krajov na Slovensku.
Názov podujatia
Inovácie v samosprávnych krajoch
Dátum začiatku
06.04.2021
Dátum ukončenia
06.04.2021
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA