Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný kvíz pre CIVITA

Prihláste sa:

Inovačný kvíz je produktom, ktorý zábavnou formou otestuje vaše vedomosti o inováciách v rôznych oblastiach.
Názov podujatia
Inovačný kvíz pre CIVITA
Dátum začiatku
29.10.2020
Dátum ukončenia
29.10.2020
Miesto konania
Online
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA