Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Ekonomická univerzita v Bratislave
Dátum začiatku
09.05.2022
Dátum ukončenia
09.05.2022
Miesto konania
Ekonomická univerzita v Bratislave
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA