Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Ekonomická univerzita v Bratislave 12. 5. 2022

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Ekonomická univerzita v Bratislave 12. 5. 2022
Dátum začiatku
12.05.2022
Dátum ukončenia
12.05.2022
Miesto konania
Ekonomická univerzita v Bratislave
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA