Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Gymnázium Bratislava

Prihláste sa:

Inovačný workshop je 5-hodinový interaktívny program pre študentov stredných a vysokých škôl. Prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií ukazuje účastníkom cestu kreativity a vlastného podnikania. 
Názov podujatia
Inovačný workshop - Gymnázium Bratislava
Dátum začiatku
09.10.2020
Dátum ukončenia
09.10.2020
Miesto konania
Gymnázia Ladislava Novomeského, Bratislava
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA