Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

 
Inovačné poukážky
 
jQuery Slider

Inovačný workshop - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Dátum začiatku
14.03.2023
Dátum ukončenia
14.03.2023
Miesto konania
Bratislava
Domovská stránka Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Domovská stránka Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Domovská stránka Ministerstvo hospodárstva SR
Domovská stránka SIEA