Inovačné poukážky
 
 
Inovačné workshopy
rozvíjajú kreativitu študentov
 

Analýzy a prognózy

podnikateľského prostredia

jQuery Slider

Inovačný workshop - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

Podujatie

Prihláste sa:

Názov podujatia
Inovačný workshop - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Dátum začiatku
14.03.2023
Dátum ukončenia
14.03.2023
Miesto konania
Bratislava
Európsky Fond Regionálneho Rozvoja
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ministerstvo hospodárstva SR
SIEA